Resultats de l’enquesta de Card.cat

Ja sabem quins hàbits tenen els lectors de Card.cat a l’hora de tirar el fems de casa. Sobretot destaquen dos grups: els que ho fan indistintament, quan els va millor; i els que procuren tirar les escombraries al final del dia, entre l’horabaixa i el vespre.

Entrau a veure els resultats exactes: Continua