Nova enquesta de Card.cat

Quina sensació tens quan vas a votar? Saps què votes realment? O, per altra banda, saps qui votes darrera de les sigles d’un partit? En resum, el que us demanam aquesta setmana és si creieu útil l’actual estructura dels partits polítics o si es podria fer d’alguna altra manera.

Entra a votar a la nostra enquesta!!! Continua