Ajuts universitaris

Resolució definitiva de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de desembre de 2013 de concessió d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i d’ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013. Continua