Interessant excursió cultural de l’Associació de Veïns de sa Coma a Palma i Caimari

El diumenge 19 de novembre, l’Associació de Veïns de sa Coma va organitzar una interessant excursió cultural en la qual participaren més de quaranta socis.

La primera aturada vou una visita guiada l’Ajuntament de Palma que feren amb dos torns donat el nombre de components. Con anècdota direm que quan el guia explicava que abans els jurats només podien exercir el càrrec durant un any la majoria comentaren que tant de bo els polítcs d’avui en dia els pogussin limitar el seu mandat a un any. Continua

Excursió i dinar anual de l’Associació de Veïns de sa Coma

El passat dissabte dia 22, l’Associació de Veïns de sa Coma organitzaren una interessant excursió visitant la fabrica de Formatges Burguera de Campos, l’empresa de Toni Moreno de Ses Salines dedicada al cultiu i exportació de cactus amb més de 30 anys d’experiència, el Centre d’Informació sobre el Parc Nacional de Cabrera, i per Continua