EC/0 Justificació, finalitat i estructura

Ara mateix es donen una serie de circumstàncies que possibiliten la present divulgació d’una sèrie d’experiències científiques.
D’una banda la sintonia amb aquella coneguda sentència de McTaggart: “Cada nova troballa de la ciència tomba una de les idees que hem anat encobeint sobre el que som”. Continua