El temps passa

Horabaixa de l’11 de juliol de 1715. La Ciutat de Mallorca capitula davant l’exèrcit borbònic amb trenta mil homescomandat per d’Asfeld. Acaba pels mallorquins la Guerra de Successió i comença la liquidació del Regne de Mallorca, la seva llengua, la seva cultura i les seves institucions de govern amb el Decret de Nova Planta.

“La Nueva Planta que, a partir de 1716, varió radicalmente el gobierno de la isla, fue sin disputa el hecho capital de su historia contemporánea. Quedó equiparado este territorio a los demás de España y reducido a la uniformidad de Castilla. Dejó de ser árbitro de sus destinos y no ridió en adelante su propia vida (…) Entonces empezó para Mallorca el verdadero período de asimilación al régimen, a las leyes, a las costumbres, a la cultura de toda Castilla”. Miquel dels Sants Oliver.  “Mallorca durante la primera Revolución”

Tricentenari de la Guerra de Successió a Mallorca

“Mallorca va resistir durant un any, en solitari, per mirar de preservar les seves institucions. Però va ser una resistència a la mallorquina. Una resistència digna, però no suïcida”. En aquestes tres breus frases, l’historiador Mateu Morro sintetitzava dijous a la Biblioteca Municipal Salvador Galmés els trets diferencials de la Guerra de Successió a l’illa. Continua