Intel·lecte i llibertat, el naixement de la intuïció

L’intel·lecte és una eina meravellosa que que avui en dia empram, coneixem i consideram molt important. La civilització grega és la primera en mostrar un intel·lecte incipient. Segurament, l’intel·lecte tal i com el coneixem avui sorgí de la mà de l’escriptura. Precisament David Abram, parla de com l’inici de l’escriptura no ideogràfica va ser l’inici de dos processos molt importants: la desvinculació de l’home amb la natura i l’adquisició de la capacitat de veure els propis pensaments immòbils en un suport material i així començar a reflexionar sobre ells. Continua