Què en trobau?

El Govern Central, després dels múltiples missatges ofensius escrits per les xarxes socials contra la difunta diputada del PP, Isabel Carrasco, ha  obert la possibilitat de perseguir i condemnar els autors d’aquest tipus de missatges. Indirectament a nosaltres, com a revista digital, aquest tema també ens afecta, ja que obliga a demanar-nos on són els límits de la llibertat d’expressió dels nostres articulistes i comentaristes (aquests darrers, a més, sovint s’amaguen sota un pseudònim).

De fet, fins ara només ens hem vist obligats a censurar dos comentaris (un poc violents contra persones determinades) i un article (un acudit un poc massa verd) en quasi tres anys, a pesar que alguna vegada hi ha hagut gent que ens ha demanat de ser un poc més severs (recordem, per no anar més enfora, el cas de la cançó contra el rei de l’altre dia: enllaç). Per molt d’estatut fixat que tenguem, el qual diu que a la revista “no es publicarà res que atempti contra la moral, el bon gust, la dignitat…”, és una cosa tan subjectiva i abstracte que realment és mal d’aplicar. Des d’aquí només puc dir que almanco els editors ho intentam fer de la millor manera possible i amb bona voluntat, a pesar que ens poguem equivocar.

Però i vosaltres què en trobau? Sent estrictes en això s’atempta contra la llibertat d’expressió o cal posar límits a comentaris desagradables? Continua