Entitats sense ànims de lucre i Ajuntament de Son Servera signen convenis de col·laboració de cara al 2021

Comunicat: Es tracte d’una renovació d’aquests convenis que suposen un benefici per a ambdues parts. Enguany s’han signat set convenis amb entitats diferents.
L’Ajuntament de Son Servera vol continuar amb la promoció d’iniciatives de caràcter social que ajudin a la inserció i normalització de persones amb qualsevol classe de problema així com donar suport a les entitats esportives locals que potencien hàbits de vida saludable.
En aquest sentit, de cara al 2021, l’Ajuntament ha renovat alguns dels convenis de col·laboració que tenia amb diferents associacions i entitats amb la finalitat de poder oferir suport econòmic a aquestes a canvi dels serveis d’aquestes entitats per a la ciutadania del municipi. Continua