Nova enquesta de Card.cat

Si no he perdut el compte en tota la democràcia ja duim més de cinc reformes de l’educació en àmbit estatal. Després cal afegir les diferents aportacions que s’han fet a nivel autonòmic. La pregunta és… resulta beneficiós que cada partit que entra a governar (el qual normalment queda com a màxim vuit anys) canviï el sistema educatiu segons els seus gustos? No provoca això desordre i inestabilitat? O, per altra banda, com que tenen la majoria de vots tenen dret a posar la llei d’educació que més els agradi?

Vota la nostra enquesta: Continua