Presentat a Son Carrió el nou partit polític Unió Independent Carrionera (UICa)

El divendres 24 de març, es va presentar al pati de ca ses Monges de Son Carrió un nou partit polític, Unió Independent Carrionera UICa, el candidat a la batlia i president del partit és el carrioner Miquel Font Rosselló, el qual va dir (entre altres coses) que volen donar visibilitat de Son Carrió dins el municipi i que són una peça més, igual de vàlida que la resta de nuclis. Continua