L’Ajuntament de Manacor posa en marxa la nova plataforma web municipal per als contractes menors

El ple de juliol aprovà que tots els contractes menors es publiquin al portal web municipal per afavorir la concurrència i augmentar la transparència.
L’Ajuntament de Manacor ja ha posat en marxa la nova plataforma web on a partir d’aquest 1 de setembre ja s’han començat a publicar tots els contractes menors. L’objectiu d’aquesta iniciativa és
la d’afavorir la concurrència i augmentar la transparència de la gestió municipal. Tots els professionals i empreses podran accedir a partir d’ara a https://contractes.manacor.org/ i veure quins
són els contractes menors oberts. Continua