La campanya arqueológica de 2021 a Son Peretó excava la parcel·la adjacent i descobreixen restes constructives

L’equip d’arqueòlegs dirigit per Magdalena Salas i Mateu Riera també ha excavat un empedrat a l’exterior del baptisteri.
La campanya d’excavació al jaciment arqueològic paleocristià de Son Peretó conclou aquesta setmana amb l’excavació d’un empedrat, la instal·lació d’un nou panell informatiu i i l’inici d’una cala als terrenys adquirits el 2017 per l’Ajuntament de Manacor. La campanya de 2021 s’ha finançat amb les aportacions de l’Ajuntament i del Consell de Mallorca, que subvenciona la recuperació d’espais arqueològics. Continua