Les obres del CEIP Punta de n’Amer de Sa Coma es troben en actiu

Les obres del CEIP Punta De n’Amer De Sa Coma, les quals ja es troben en actiu, es basen en una ampliació que permetrà dotar el centre de les infraestructures corresponents a una escola de dues línies.
L’ampliació preveu construir un edifici de planta baixa i planta primera amb un total de set aules polivalents a més d’espai per a menjador i càtering. Estarà situat perpendicularment a l’edifici d’Educació Primària actual, ocupant el pati arbrat existent entre el centre i la delimitació Nord. Continua