Finatitza l’oferta educativa de l’Ajuntament de Manacor “Viu l’Estiu”

Viu l’estiu, l’oferta educativa de l’Ajuntament de Manacor per als infants del municipi, va finalitzar el 31 d’agost. El mes de juliol, el servei ha comptat amb 46 monitors, alguns d’ells de suport, 6 directors i uns 380 infants. A Manacor hi ha hagut dos centres, mentre que a Porto Cristo, s’Illot, Cales i Son Macià n’hi ha hagut un. El mes d’agost, VIU L’ESTIU ha comptat amb 37 monitors, uns 6 practicants de diferents centres de formació, 5 directors i uns 290 infants. En total, 670 infants del municipi de Manacor de 3 a 12 anys hi han participat. Continua