Entorn: Pellers

Cert és que la paraula peller disposa de varis significats però en el record, i expressat en plural, a l’imaginari col·lectiu, hi resta l’anecdotari d’aquelles persones que, residents temporalment al poble, es dedicaven a arreglar pelles i també paraigües, olles…
Qui no recorda els pellers del Sant Llorenç preturístic?

Continua