1820 S’ANY DE SA PESTA

1820 S’ANY DE SA PESTA . Son Servera, Artà, Capdepera i Sant Llorenç 

Capítol 5 (continuació) 

COM  S’INTRODUEIX  LA PESTA ?

Introducció 

Un cop vist el  context polític i econòmic  de la comarca del Llevant  ja tenim una mica més  de perspectiva per respondre a algunes qüestions a l’entorn a l’epidèmia. Sols queda fer un afegit a l’article anterior: precisar que   la majoria de la terra estava en mans  de grans propietaris, però el que predomina eren petits propietaris que amb  menys d’una hectàrea  necessiten llogar-se  com a jornalers a temps complet o parcial. Bàsicament perquè la seva propietat sols era un complement per la seva subsistència. Continua