Què en trobau?

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de bell nou dels resultats de l’informe PISA. En aquesta ocasió el titular ha estat ” Els alumnes espanyols empitjoren els resultats en la prova de PISA de resolució de problemes de la vida quotidiana”. Aquests resultats estan cinc punts per sota dels obtinguts amb la prova del 2003. Continua