El ple de l’Ajuntament de Manacor aprova un nou sistema de fiscalització

Comunicat.
El ple de l’Ajuntament de Manacor va aprovar el passat 14 de juny, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició el canvi del sistema de fiscalització, que passa de ser plena a limitada. El canvi respon a la recomanació feta per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), l’òrgan de control intern del sector públic estatal i establert pel Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local pel que se substitueix la fiscalització dels ajuntaments, va explicar la delegada de Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal, Cristina Capó. Continua