Presentat oficialment el nou rector de les parròquies de Cala Millor, sa Coma, s’Illot, Artà, i la Colònia de Sant Pere, Mn. Baltasar Morell

El Bisbe de Mallorca va presentar el passat diumenge dia 3 d’octubre el nou rector de les parròquies de Cala Millor, s’Illot, sa Coma, Artà, i la Colònia de Sant Pere, Mossèn Baltasar Morell, que ha substituït al rector Fra Pere Vallespir.
La presentació va tenir lloc a la parròquia d’Artà a les 12 del migdia, i a les 20 hores a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels de Cala Millor. La missa va ser concelebrada pel Bisbe Monsenyor Sebastià Taltavull, el nou rector Mn. Baltasar Morell, Mossèn Danilo de Urzeda, i Mossèn Marc Capo, companys seus recentment ordenats. Durant la missa, el Bisbe va fer entrega del llibre dels evangelis i de la clau del sagrari al nou rector. Continua