Sancions a bars

Pareix que el nostre Ajuntament s’ha posat seriós a l’hora de fer complir les normes als bars de la Costa o això es dedueix de la següent notícia que surt pel Diario de Mallorca en la qual s’especifica que nou bars han estat sancionats per renous excesius i el batle, Mateu Puigròs, n’explica les raons: Continua