Què en trobau?

No crec que sigui el cas perquè el nostre terme municipal no compta amb cap plaça de toros, ni tan sols té tradició de cap tipus de correguda taurina (almanco pel que sé), però si es   dugués al Ple la possibilitat de prohibir els toros a Sant Llorenç tu què diries?

Molts pobles ja s’hi han declarat contraris: Lloseta, Santa Margalida, Porreres, Algaida, Capdepera, Santa Maria del Camí, Sencelles,  Artà, Esporles i Puigpunyent.  I vosaltres què en trobau?     Continua