El món de na Bel Fullana

Hegel deia que “l’obra d’art és essencialment una pregunta, es a dir, l’obra d’art no formula respostes sinó interrogants al que la mira”. Sens dubte, l’obra pictòrica de na Bel Fullana, que ara podem contemplar-ne una bona selecció a la Torre de ses Puntes, ens porta a fer-nos moltes preguntes i sospit que sense una resposta clara. Quina maldat es troba darrera aquests rostres angelicals? Són àngels o dimonis? Hi ha innocència o perversitat? Practica la provocació o lasorpresa? És el món de la infantesa que ens presenta na Bel? Continua