L’edició acadèmica de l’Aplec de Rondaies Mallorquines d’Antoni M. Alcover

L’ÀGORA DE L’OBRA CULTURAL BALEAR
Aquesta secció publica, a les revistes de l’Associació de Premsa Forana, articles tramitats per l’Obra Cultural
Balear

L’edició acadèmica de l’Aplec de Rondaies Mallorquines d’Antoni M. Alcover

Jaume Guiscafrè
UIB Continua