Junta Extraordinària de l’Associació de Comerciants.

Divendres, 4 de novembre es va celebrar, la Junta General de l’Associació de Comerciants a l’Espai 36.
Atesa la baixa assistència a la reunió (hi assistiren els sis membres de la Junta Directiva i dos socis d’un total dels 16 convocats), es convoca una:

Junta Extraordinària: per dia 16 a les 21h a l’Espai 36, amb els següents punts:
1- Dimissió de l’actual directiva,
2- Presentació nova directiva,
3- Traspàs de poders
4- En cas de no presentar-se nova directiva, l’actual directiva passarà a dissoldre l’Associació.