Ban Municipal Mesures Covid-19 Ciutat de Manacor

BAN MUNICIPAL MESURES COVID-19 CIUTAT DE MANACOR
Miquel Oliver Gomila, Batle de l’Ajuntament de Manacor
FAIG SABER, Que arran de la publicació del Decret 11/2020, de 28 d’octubre, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, l’Ajuntament de Manacor decideix que és necessari establir mesures que facilitin el compliment d’aquesta normativa i garanteixin la salut de tota l’àrea perimetral afectada pel confinament.
D’acord amb això, a partir d’avui i mentre sigui vigent l’esmentat decret, es prenen les següents mesures amb l’objectiu de mitigar la transmissió de la COVID-19 entre la població de la ciutat de Manacor: Continua