Interessant treball de Mark Amengual de sa Coma sobre el bilingüisme

Mark Amengual,  esta recollint dades a la comarca de Llevant per la seva tesi doctoral  sobre la percepció per part dels bilingües de castellà i català. Del terme municipal de Sant Llorenç unes 20 persones han col·laborat amb en Mark responent a les seves preguntes. Continua