Nova enquesta Card.cat

Aquesta setmana us presentam un pregunta de caire un poc més local, centrat concretament amb el poble de Sant Llorenç. Però seria interessant que tant la gent de Son Carrió com de sa Costa també hi participàs ja que demanam opinió sobre un projecte que al final tots pagarem (i que tots, teòricament, podrem gaudir).

El que demanam és la vostra opinió del centre cultural que es projecta fer al Cine Rigal. Continua