Una data a la memòria

Hi ha moments en la nostra vida que queden gravats per sempre a la nostra memòria. Tots aquells que envolten la cinquantena estic ben segur que recordaran on eren i que feien el dia 23 de febrer de l’any 1981 devers les sis de l’horabaixa. El cop d’Estat del tinent colonel Tejero ha quedat gravat per sempre més en la seva memòria. Continua