Fapa Mallorca presenta una denuncia a la defensora del poble

FAPA Mallorca, en representació de les Associacions de Mares i Pares de Mallorca i de les famílies que aquestes representen us comunica que en el dia d’avui s’ha presentat davant la Defensora del Poble una reclamació per considerar que les famílies es troben en situació d’indefensió per les darreres actuacions de la conselleria d’educació en relació a l’aprovació dels projectes lingüístics als centres, ja que vulneren les competències dels Consells Escolars i en conseqüència el dret de participació de les famílies i de tota la comunitat educativa. Continua