Volen fer callar el professorat

La Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears ha anunciat la tramitació d’una llei. Aquesta llei titulada Esborrany de l’Avantprojecte de la llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears  suposa un cop molt important a la llibertat de càtedra, -dret regulat a la constitució espanyola. Continua