Dia internacional de la dona i la nina a la ciència

Des de fa 6 anys, l’11 de febrer, per acord de l’Assemblea General de les Nacions Unides, es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència.

L’objectiu d’aquesta commemoració és promoure la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones i les nenes en l’educació, la capacitació, l’ocupació i els processos d’adopció de decisions en la ciència, i eliminar tota mena de discriminació contra les dones en les esferes de l’educació i l’ocupació, tot trencant les barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals mitjançant polítiques i plans d’estudi en el camp de la ciència que fomentin una major participació de les dones i les nenes i en reconeguin les seves contribucions. Continua