Què en trobau?

Recordem que ahir ens enviaren un cartell de Maó que alertava de cuidar bé el mobiliari urbà ja que tenia un gran cost (el cartell l’especificava). Entre altres coses sortien unes papereres (i el seu cost) que curiosament són les mateixes que les que ens ha posat el nostre Ajuntament i per això  aprofit per connectar-ho amb aquella crítica que na Catalina Ferrer va fer-ne. Recordem que es queixava que pagàvem 335 euros per cada una, a pesar que a Maó sembla que encara n’han pagat més (450 euros segons el cartell).

Així que la pregunta avui és doble: Us agrada el disseny de les noves papereres? Trobau que són massa cares o estan bé?

Contestau a través dels comentaris! Continua