Nombroses palmeres de sa Coma afectades pel Morrut Roig

Nombroses palmeres de Sa Coma han estat afectades pel Morrut Roig (Rynchophorus ferrugineus). Els serveis municipals de l’Ajuntament de Sant Llorenç han detectat unes 21 palmàcies que presenten signes d’afectació de la plaga del morrut roig. L’Ajuntament ha procedit a enviar cartes informatives els propietaris de palmeres afectades i de les actuacions que han de realitzar sobre les palmàcies ubicades a les zones d’ús privat, per tal d’evitar la proliferació de la plaga a altres exemplars veïnats i donar compliment a la normativa vigent. Continua