Món: d’empelts

No, no explicaré tota la teringa de tipus d’empelts, de compatibilitat d’arbres, ni de calendari de dies i/o llunes en què es pot realitzar aquest procés. Tan sols vull tocar dos punts.

Peu i muda: el peu és l’arbre damunt el que posarem una part d’un altre arbre; la muda és la part que posam damunt un altre arbre i representa la variant que volem tirar endavant. Continua