Món. Enterrament en calç (A la prehistòria balear)

MÓN: ENTERRAMENT EN CALÇ ( A LA PREHISTÒRIA BALEAR)

Serà que no, a la prehistòria balear no se va enterrar en calç

Anem a veure perquè. La calç és mala d’aconseguir, se fa de pedra calcària com la de la foto, però es necessiten temperatures molt altes, entre 900 i 1.200 Cº, durant molt de temps. Un forn de calç,depen del tamany,necessitava uns 1.800 feixos de llenya per aconseguir que la pedra es transformàs en calç, i de segur que en l’època de què xerram, entre el 1.000 i el 100 Ac, no se va fer. Continua