Estafes telefòniques

Bones a tots i a totes, avui capvespre m’han cridat del nº de telf 919600635.

Quan he contestat, han tardat uns 10 segons a xerrar. Lo primer que m’han demanat es si jo era sa titular del contracte del servei de llum. M’he adonat que no m’havia dit de quina companyia em cridava, i quan li he demanat des de quina companyia em cridava, ha tallat sa comunicació. Continua

Estafes telefòniques

Rebeu cridades d’aquest número 968 38 74 04?

A jo m’han oferit un lot de cremes a un preu molt desorbitat! Els beneficis de la compra d’aquestes esmentades cremes van destinats a les dones maltractades. A mi m’ha paraescut molt sospitós.

Pd: Quan despenges el telèfon ja diuen el teu nom directament, com per exemple: Hola Maria, llamamos desde Amin.