L’educació franquista (últim capítol)

L’educació de la dona a Mallorca:

En el cas de Mallorca al igual que en la resta d’Espanya, es va produir una fase de repressió sistemàtica amb la finalitat de desmantellar totes aquelles institucions del món polític i cultural del període republicà, mitjançant tota una campanya de desprestigi contra destacades personalitats del món cultural de l’illa. En l’àmbit escolar amb les depuracions i expedients dels funcionaris mestres són el contrapunt de tota una sèrie d’actes religoso-patriòtics que contínuament es realitzaven amb els alumnes i el mestres tant de la capital com dels pobles amb la doble finalitat d’exaltació al nou règim i expiació de les culpes passades. Continua