Destí turístic

Dins l’àmbit competencial dels municipis, hi destaquen moltes competències que tenen una especial incidència damunt l’activitat turística. Això posa de manifest la importància i transcendència de l’escala local en la determinació del nivell de competitivitat de l’oferta i del producte turístic. El destí turístic és el principal àmbit en el que es desenvolupa l’experiència turística. Continua