Imatge amb text / Text amb imatge

El niu de caçamosques, amb les butzetes que comencen a tenir tronquet, em semblen una imatge idònia per presentar el contingut de la idea.

Segons assenyala el coneixement que mostra la ciència actual, bona part del ésser de les persones es conforma des de la gestació als tres primers anys de la vida. Es aquí, idò, on haurien d’incidir l’interès i la formació, tant a nivell local com a nivell educatiu general.

Però… apoltronats en les nostres creences – pensam que les nostres sempre són les millors!- ens deixam portar per modes i models empresarials. Continua