L’educació franquista (3)

L’EDUCACIÓ DE LA DONA(9)

L’educació femenina va experimentar un canvi molt radical, a causa del model de dona imposat pel règim franquista. Un model en total contraposició al configurat per a l’home, per la qual cosa nosaltres ens centrarem en el que és diferent: l’educació de la dona. Continua