Neteja i manteniment dels solars no edificats

Des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, volem recordar als propietaris de solars no edificats del municipi la seva obligació de mantenir-los nets (de deixalles, residus i vegetació) i tenir-los tancats, tal com disposa l’article 15 de l’Ordenança reguladora de neteja viària, recollida de residus urbans i del parc verd del municipi de Sant Llorenç des Cardassar (BOIB núm. 36, 8 de març de 2007).

L’Ajuntament vetlla pel compliment d’aquesta normativa i aplica les sancions corresponents.

La manca de manteniment de solars és considerada una infracció greu de l’esmentada Ordenança (article 51.3.e) i es sanciona amb multes de 750 a 1.500 euros.

Exemple de solar no edificat farcit de deixalles, residus i especialment de vegetació

Exemple de solar no edificat farcit de vegetació i amb alguns residus i deixalles

Tasques de manteniment a Sa Màniga

El nostre horari d’atenció al públic és del 24 de gener fins al 26 de febrer, de dimarts a divendres de les 8.30 a les 11 h. Els dissabtes, diumenges, dilluns i festius estarà tancat. El motiu és per realitzar tasques de manteniment a l’Auditori. El programa d’activitats del centre es reprendrà a partir del març. Continua