A la Missa en honor a la Mare de Déu de l’Assumpta de s’Illot, Fra Pere Vallespir TOR, s’acomidà dels feligresos

El dissabte dia 14 d’agost, el rector Fra Pere Vallespir es va acomiadar dels feligresos de la Parròquia de S’Illot a la missa solemne en honor de la Patrona, la Mare de Déu de l’Assumpta. Al programa de festes estava anunciat la presència del Bisbe de Mallorca Mons. Sebastià i Taltavull, però no va poder assistir-hi per motius familiars, ja que es trobava a Menorca visitant a la seva mare de 99 anys. El rector va excusar la seva absència i va dir que possiblement abans de que ell deixi la parròquia, el bisbe assistirà a una missa, ja que haurà d’esperar a marxar a que el Bisbe trobi un substitut per a les parròquies al seu càrrec. Continua