La mutilació genital femenina a les Illes Balears

Avui, 6 de febrer, es celebra el Dia internacional de tolerància zero contra la mutilació genital femenina.

Aquesta pràctica que consisteix en alterar o lesionar els genitals femenins per motius no mèdics està considerada com una violació greu dels drets humans.

Aquesta actuació suposa un perill per a la salut i la integritat de nones, adolescents i dones i encara està estesa per considerar-se una pràctica cultural a més de trenta països d’Àfrica, Àsia i l’Orient Mitjà. Continua