Resultats de l’enquesta de Card.cat

Com era d’esperar en una revista digital, els nostres lectors dediquen cert temps diari (sense exagerar tampoc) a navegar per la xarxa. L’opció més votada ha estat la de dues hores de connexió diària (amb quasi el 50% dels vots), temps realment a tenir en compte.

A continuació us deix els resultats definitius de l’enquesta  i deixam per a un proper Què en trobau? la comparativa entre els resultats entre les enquestes de Card.cat dedicades al temps que passam davant la tele, els llibres i internet. Continua