Uns quants llibres….

Uns quants llibres, substitueix a la secció de ( UN LLIBRE A LA SETMANA). Aquesta nova secció serà quinzenal i en dilluns. A l’altra només publicava un llibre, amb aquesta secció nova i haurà més llibres, un poc més variat que hi hagi un poc de tot i per a tots, per a petits i grans. Continua