Onomasticon Cataloniae, en línia

L’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Pere Coromines posen a l’abast del públic, a través d’internet, la magna obra de Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae. El professor  de la Universitat de Barcelona, José Enrique Gargallo Gil, filòleg i lingüista valencià, ha dirigit aquesta tasca.

L’Onomasticon és el resultat de 60 anys de treball del filòleg Joan Coromines (1905-1997). És una obra etimològica que recull més de 400.000 topònims (noms de lloc) vius dels territoris del domini lingüístic català, arreplegats entre el 1931 i el 1994. El primer volum d’aquesta obra està dedicat a la toponímia antiga de les Illes Balears i fou redactat  amb la col·laboració de Josep Mascaró Passarius. Continua