Una de llibres

Allan B. Chinen.- “Mas allà del héroe. Historias clásicas de hombres en búsqueda del alma”. Ed. Kairós. Barcelona, 1997

L’autor és psiquiatra i professor de la universitat de Califòrnia. Estableix ponts de connexió entre les sessions terapèutiques i els contes i relats tradicionals, per treure’n els arquetips tradicionals referits als homes (té una altra publicació referida a les dones “Mas allà de la princesa”). Continua