Aprovat el Pla director de Biblioteques de Manacor

El Pla director de Biblioteques de Manacor, aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal, és el full de ruta del Servei de biblioteques de Manacor per adaptar les necessitats del servei a la població del municipi. Aquest document tècnic de planificació fa un diagnòstic del servei existent i també una anàlisi del servei que es vol oferir a la ciutadania. El batle de Manacor, Miquel Oliver, acompanyat del delegat de Cultura, Mateu Marcé, i del director del Servei de biblioteques de Manacor, Antoni Ferrer, han presentat aquest dilluns els detalls del document aprovat per l’Ajuntament de Manacor el passat 14 de març en sessió plenària. Continua