Aposta pública-privada per la gestió turística (2)

La col·laboració pública-privada també té punts crítics i no està lliure de dificultats, fins i tot de polèmica. El sector privat tendeix a subvalorar l’aportació econòmica dels ajuntaments. Això produeix reticències a realitzar aportacions econòmiques, els models de gestió i de lideratge són distints, no té la mateixa visió de la gestió pública … i, al sector públic li costa compartir el poder amb el sector privat i el seu temps polític no és el mateix. Continua